venres, 21 de novembro de 2014

GALICIA COMO MOTOR DO PRESENTE?Levamos bastante tempo escoitando desde o goberno de Galicia que a nosa comunidade está á cabeza da recuperación económica de España.

Teño moitas dúbidas sobre esta afirmación moi utilizada polo Presidente Feijóo. Pero de todos os xeitos, tampouco sería un gran logro conseguir este reto a base de que, case a metade dos traballadores galegos non gañasen nin mil euros ao mes o ano pasado, que sexamos a segunda comunidade con maior recorte de soldos entre 2011 e 2013 e polo menos, no que ás Universidades refírese, este recorte fágase en base dos méritos dos traballadores.

Aos profesores das universidades galegas recoñécesenos, por parte da Xunta de Galicia, uns complementos autonómicos polo noso labor docente, investigador, de xestión e de excelencia curricular. Desde o ano 2013, vemos recortado eses complementos. Resulta curioso que un profesor universitario ao que se lle recoñecen méritos de excelencia curricular docente e investigadora recórteselle o soldo e ao que non os ten (como non se lle pode recortar) téñaos que asumir a Universidade. Todo iso, unido ao momento de cambio das titulacións que ha de ter que realizarse “a custo cero”, co profesorado acreditado pero sen opción a optar á praza para a que se acreditou, etc, etc, etc.

Deixemos de falar de que hai que apostar polo I+D+ I e decididamente apostemos por ela. Pero non a base da voluntariedade de todos os traballadores, que tamén, senón a base de prestixiar e recoñecer a quen aposta por iso. Pasemos aos feitos. Agora hai unha boa oportunidade para coñecer si as verbas teñen contido. Esa oportunidade chámase plan de financiamento 2015-2020. Que se vexa reflectivo o Horizonte 2020.

Caen raios en todos os sectores pero en particular, en Sanidade e en Educación (alicerce do noso futuro como país) os meus parabéns a todos os traballadores que, malia todos os obstáculos, son capaces de manter dous alicerces vitais da nosa sociedade.

Ningún comentario:

Publicar un comentario