Onde traballo

Meu centro de traballo é a EEI: http://eei.uvigo.es/eei_gl/escola/escola/.

                                                                     SEDE CAMPUS                                                                       SEDE CIDADE
Pertenezo ao departamento de Tecnoloxía Electrónica. Para mais información das actividades deste departamento pódese entrar na súa  páxina web (neste intre estáse a crear unha nova páxina):http://www.dte.uvigo.es/